۱۳۸۷ اسفند ۱۰, شنبه

یاد بود

یاد اون خواننده‌ی گلستانی بخیر که دیگه یادی از ما نمی‌کنه .