۱۳۸۷ اسفند ۱۱, یکشنبه

محکوم

همیشه قسمت من سکوت است
در محکمه‌ای به نام زندگی !
و آن‌گاه که محکوم می‌شوم ،
پیکره‌ی معصومم در نگاه خاک‌آلوده‌ی زندگان دفن می‌شود .