۱۳۸۷ اسفند ۱۹, دوشنبه

در حین کلاس گذاشتن ...

اینقدر موقع آدامس خوردن ، از دهنش صداهای کریه در میاورد که ازش خرید نکردم

۱ نظر:

بوگو، خجالت نکش ...