۱۳۸۸ فروردین ۳, دوشنبه

اگه دوباره بچه بشم ...

بی‌شک باز هم همین اشتباهات را می‌کنم .