۱۳۸۷ اسفند ۲۹, پنجشنبه

در سال جدید

چقدر خوب می‌شه بیدار شی و ببینی همه‌ی زندگی‌ات تا حالا خواب بوده .