۱۳۸۷ اسفند ۲۶, دوشنبه

این روزها ...

چه روزگار بد و کسل کننده‌ایست .