۱۳۸۸ فروردین ۱۸, سه‌شنبه

مسئله اینست...

- ماشینشون چیه ؟
- پژو چهارصدوپنج .
- وا ؟ این که چیزی نیست . ماشین ما هزاروشیشصده !

۴ نظر:

بوگو، خجالت نکش ...