۱۳۸۸ فروردین ۲۷, پنجشنبه

این روزها ...

یه نقطه‌ای سخت دل‌تنگ و خسته است ! دلداری‌ها به کار نمی‌آیند .