۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۰, پنجشنبه

زدن مرد همسرش را

برگرفته از کتاب : تاریخ اجتماعی ایران در عهد قاجاریه/ چارلز جیمزویلس/ مترجم: سیدعبدا.../ به کوشش جمشید دودانگه، مهرداد نیکنام/انتشارات زرین/ تهران/ ۱۳۶۳ اینجا

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

بوگو، خجالت نکش ...