۱۳۸۸ فروردین ۲۸, جمعه

فاصله

بین راست و دروغ فقط یه حرفه !

۲ نظر:

بوگو، خجالت نکش ...