۱۳۸۸ خرداد ۸, جمعه

برای او ...

بندبند وجودم ، پر از عشق تو می‌شود . گویی از نخستین نفسی که کشیدم ، مهر تو در من نهاده شده بود . در هر سطر از کتاب می‌بینمت ! بی‌شک اگر عشق آسمانی وجود داشت ؛ خدای من تو می‌شدی . دستانم را به سوی تو دراز کرده‌ام ، مگذار خالی بازگردند .