۱۳۸۸ خرداد ۲۳, شنبه

suicide

موسوی رای نیاورد . فکر این‌که چهارسال دیگر این دلقک را به عنوان رئیس‌جمهور بر صفحه‌ی تلویزیون ببینم ، حالم را خراب می‌کند .
سه نقطه‌ای برای دومین بار مرا ترک کرد . فکر این‌که باز هم همان اندوه بار پیشین سراغم بیاید وجودم را می‌لرزاند . همان بی‌خوابی‌ها و تنهایی‌ها ! این‌بار حسادت نیز به آن‌ها اضافه می‌شود .
دیگر دلیلی برای ادامه دادن ندارم . کاش دیگر صبح نیاید . کاش قدرت داشته باشم ...