۱۳۸۸ خرداد ۱۷, یکشنبه

تنهایی

وقتی درونت خیلی تنهاست ، وجود اطرافیانت آزاردهنده است . بدتر این‌که نه می‌توانی از آنها دل بکنی یا نبودشان را آرزو کنی و نه می‌توانی تحملشان کنی .