۱۳۸۸ تیر ۱۴, یکشنبه

من رای می‌دهم ...

- به کی رای دادی ؟
- من ؟!‌ مهم اینه که ر ه ب ر به کی رای داده !
کامنت : اينجا