۱۳۸۸ تیر ۱۶, سه‌شنبه

بعد از نماز

خدایا ! خدایا ! تا انقلاب مهدی ، از ریاست احمدی ، محافظت بفرما !
کامنت : اینجا