۱۳۸۸ تیر ۲۲, دوشنبه

اغتشاشگر

- خب ! پس توی تلویزیون می‌گی اهل کجایی ؟
- بازار مشترکم ! محصول ایران و انگلیس !

۱ نظر:

بوگو، خجالت نکش ...