۱۳۸۸ مرداد ۱, پنجشنبه

شاعر آزادی

امشب ساعت نه و نیم فیلم مستندی درباره‌ی " احمد شاملو " از بی‌بی‌سی فارسی پخش خواهد شد .
پی‌نوشت : به شدت توصیه می‌شود .