۱۳۸۸ مرداد ۱۵, پنجشنبه

اندکی صبر...


و ندایی که به من می گوید :

”گر چه شب تاریک است

دل قوی دار ، سحر نزدیک است “