۱۳۸۸ مرداد ۱۲, دوشنبه

زبان رمز آلود جوانان

اصطلاحات خاص میان بعضی از ساکنان شهر تهران، بی آن که منشأ اولیه آن ها قابل تشخیص باشد، دامنه نفوذ خود را تا داستان ها، سریال های تلویزیونی و حتی فیلم های سینمایی گسترش داده اند. بعضی از این اصطلاحات که معمولاً دارای چاشنی طنز می باشند، اگرچه از میان نسل جوان برخاسته، اما کم کم به بزرگترها هم سرایت کرده است. این اتفاق تازه ای نیست. در تهران، از ده ها سال پیش، برخی اصطلاحات خاص سوای زبان رسمی و حتی محاورات معمولی مردم، در میان بعضی اقشار شهری رواج داشته، اما به شدت امروزی نبوده است. ظاهراً تغییر هرم سنی جمعیت شهرنشین از آغاز دهه ۶۰ و جوان شدن جمعیت کشور ما، انبوهی از اصطلاحات رمزآلود را که در محافل خصوصی گروهی از جوانان شکل گرفته...
منبع و ادامه : اینجا