۱۳۸۸ مهر ۱۷, جمعه

حکومت

دیکتاتوری نظامی ایران !‌

۹ نظر:

بوگو، خجالت نکش ...