۱۳۸۹ شهریور ۱۷, چهارشنبه

ادب تاكسي‌اي

تجربه نشون داده كه راننده تاكسي‌هايي كه موقع كرايه گرفتن مي‌گن: قابل نداره و مهمون باشيد و اينا، مي‌خوان كرايه زيادتر بگيرن ولي تو رو توي رودربايستي بندازن كه اعتراض نكني.

۲ نظر:

بوگو، خجالت نکش ...