۱۳۸۷ اسفند ۱۴, چهارشنبه

زاااااارت

چیه ؟ چیزی نبود ! خشتکش پاره شد .

۲ نظر:

بوگو، خجالت نکش ...