۱۳۸۷ اسفند ۱۶, جمعه

سهم من

و سهم من اینست
سکوت و تنهایی
و اشک‌های بی‌گناهی که می‌میرند .