۱۳۸۷ اسفند ۱۵, پنجشنبه

سرزمین خورشید

وای به گوش من می‌آید صدای ساز مرد چوپان
وای چه قصه‌ها می‌گوید ز لاله‌ی سرخ بهاران