۱۳۸۷ اسفند ۱۵, پنجشنبه

رویا

رویاهایم را می‌يابم . غبار زمان را از سر و رویشان پاک می‌کنم . نبضشان را می‌گیرم .
چفدر ضعیف و کم جانند !
نمی‌گذارم بمیرند و مرا با خود به گور ببرند . نمی‌گذارم .
باید یک فرصت دیگر به خود بدهم .