۱۳۸۷ اسفند ۲۰, سه‌شنبه

اندر باب استعمال فعل کردن ...

جمله بسازید و لذت ببرید ، ولی اسراف نکنید ...

۴ نظر:

بوگو، خجالت نکش ...