۱۳۸۸ اردیبهشت ۳, پنجشنبه

چرخه‌ی پوچ !

سال‌هاست می‌خواهم بنویسم و می‌نویسم . اما نمی‌دانم چرا هر چه می‌نویسم ، آن نیست که باید بنویسم . من از واژگان چیزی می‌خواهم ، واژگان از قلم می‌خواهند ، قلم از دستانم و دستانم از من !