۱۳۸۸ خرداد ۲۱, پنجشنبه

دریا دادور

صدای این دختر دیوانه‌ام می‌کند . اینجا
مخصوصا ماه پیشانو .