۱۳۸۸ خرداد ۲۱, پنجشنبه

My life is a lie

فکر و احساسم در هیچ چیز معنا پیدا نمی‌کند . من این روزها مدام از خود می‌پرسم : به خاطر چه زنده‌ای؟