۱۳۸۸ تیر ۱۱, پنجشنبه

پس از تایید

شعار بسیجی :
زندانی سیاسی اعدام باید گردد !
کامنت : اینجا