۱۳۸۸ تیر ۱۲, جمعه

کجاست کاوه ؟

کف دستانتان را قبضه‌ی شمشیر می‌باید
کماندارانتان را در کمانها تیر می‌باید
شما را عزمی اکنون راسخ و پیگیر می‌باید.
...حمید مصدق...
کامنت : اینجا