۱۳۸۸ مرداد ۹, جمعه

فتوا

گرفتن مراسم سوگواری برای خس و خاشاک حرام می‌باشد . به برگزارکنندگان مراسم دیروز ، توصیه می‌شود به عنوان کفاره‌ی گناه خود را به سازمان اطلاعات یا پلیس معرفی کنند ؛ باشد که رستگار شوند .

۱ نظر:

بوگو، خجالت نکش ...