۱۳۸۸ مرداد ۱۰, شنبه

محاکمه

- چی شد به خس و خاشاکا پیوستی ؟
- باتوم و گاز اشک‌آور خوردم ، مست شدم و رفتم بین خس و خاشاکا !

۲ نظر:

بوگو، خجالت نکش ...